IMPROFÄST

| start | improfäst 2022 | tidigare program | Lugnets kulturförening | hitta hit |

Peter "Puma" Hedlund

Peter ”Puma” Hedlund anses av många vara Sveriges främste traditionsspelman på kromatisk nyckelharpa. Som tonåring 1975 erhöll Peter Zornmärket i silver, för ”Traditionsmedvetet spel av upplandslåtar på nyckelharpa” och kan sedan dess titulera sig Riksspelman. 2010 förärades han Sveriges mest prestigefyllda folkmusikutmärkelse, Zornmärket i guld, ”För mästerligt, briljant och traditionsmedvetet nyckelharpospel”. Zornmärket i guld tilldelas endast "synnerligen framstående traditionsbärare" och endast ett eller två guldmärken delas ut varje år. För närvarande finns det ett trettiotal innehavare av guldmärket i livet varav tre på nyckelharpa.

Hans musik är ett praktexempel på kontinuitet, en obruten tradition som länkar samman gårdag med nutid och framtid.

Peters teknik är oöverträffad, hans exakta spel karaktäriseras av djupa, kraftiga toner, kaskader av utsmyckningar och det bestående intrycket av att det är fler än en ensam man som spelar.

När Peter kommit så långt tekniken kan ta honom, tränger han djupare, söker nya vägar med en kraftfull personlig tolkning av musiken. Hans ton påminner oss om äldre tider, med full rätt, tonen kommer från de gamla mästarna han lyssnat till och spelat med, i första hand inspiratören och spelkamraten, den legendariske Eric Sahlström.